Xornadas "A igualdade cultural (tamén) é un dereito: feminismos e creación contemporánea na Galiza"

24 & 25 de setembro de 2021

Facultade de Ciencias da Comunicación da USC, Santiago de Compostela

Programa completo:
www.aculturaeundereito.gal

*
*
*
*
*

De acordo coa normativa vixente de protección de datos de carácter persoal, informámolo/a de que os datos facilitados serán tratados pola Deputación coa finalidade de poder atender a súa solicitude. Estes datos serán tratados de maneira confidencial, e só poderán ser cedidos, nos casos contemplados na lei.